விஷுக்கனி கோலம் || Vishu Kolam

  • Home
  •  / 
  • Blog
  •  / 
  • Contest
  •  / 
  • விஷுக்கனி கோலம் || Vishu Kolam

விஷுக்கனி கோலம் || Vishu Kolam

சந்தனம், குங்குமம் மற்றும் தங்க சங்கிலியால் அலங்காரம் செய்த கண்ணாடி. வஷுப்பூ,மல்லி, வெல்லம், மா,பலா,வாழை,வெள்ளறி பழங்கள், அரிசி, பருப்பு, காசு,பணம்,வெற்றிலை, பாக்கு, மஞ்சள், மாவிலை, தோரணம் இவைகளை கோலமாக வடித்துள்ளேன்.

Related Posts